Teamwork makes the dream work – John C. Maxwell

Informatie voor TEAMsporters

Als sport- en prestatiepsycholoog help ik teams om beter op elkaar afgestemd te raken en samen succes en plezier te delen. In teamsport gaat het naast individuele prestaties ook om teamprestaties. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk om individuele doelen te stellen, maar ook om het met elkaar eens te zijn over de teamdoelen. Individuele doelen kunnen uiteenlopen, terwijl de teamdoelen voor het hele team gelijk zouden moeten zijn.

Vragen die vanuit teams spelen zijn bijvoorbeeld: Hoe kunnen we beter samenwerken of hoe kunnen we beter leren communiceren? Daar kunnen we aan werken! Met oog voor de individuele bijdrage die ieder levert naast wat jullie als team motiveert, tillen we samen jullie teamprestaties naar een hoger level. 

Hoe? Klik op Trainingen / Workshops om te zien wat de mogelijkheden zijn. Voor teams kan het verder interessant zijn om trainingen voor het gehele team aan te vullen met individuele begeleiding.